Zaczym zapłonie ogień i uwolnimy swój blask – Aja Iskra i Janusz Zagórski